Imagen del grupo de investigación

Date of inception 13 November 2007

Leader: ALEXANDRE RODRIGUEZ GUERRA

Centre: *Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Department: Filoloxía galega e latina

Email: xandre@uvigo.gal

Website: https://talga.webs.uvigo.gal

-

Researchers