Imagen del grupo de investigación

Konstituiert die 13 von November von 2007

Verantwortlich: ALEXANDRE RODRIGUEZ GUERRA

Zentrum: Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Fachbereich: Filoloxía galega e latina

E-Mail: xandre@uvigo.gal

Webseite : https://talga.webs.uvigo.gal

-

Forscher/innen