Imagen del grupo de investigación

Konstituiert die 27 von März von 2018

Verantwortlich: JAIME CABEZA PEREIRO

Fachbereich: Dereito público especial

Zentrum: Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Campus: Vigo

E-Mail: jcabeza@uvigo.es

-

Forscher/innen