Departament: Matemática aplicada I

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Àrea: Matemàtica Aplicada

Grup d'investigació: Teorías Estándar e Non Estándar de Polinomios Ortogonais

Correu: acachafe@uvigo.es