Fachbereich: Matemática aplicada I

Zentrum: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Bereich: Angewandte Mathematik

Forschungsgruppe: Teorías Estándar e Non Estándar de Polinomios Ortogonais

Email: acachafe@uvigo.es