Department: Tradución e lingüística

Centre: *Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Area: Translation and Interpreting

Doctor by the Universidade de Vigo with the thesis Traducir a unidade verbo-icónica Texto subordinado ou texto de código híbrido : Unha focaxe semiótica 2003. Supervised by Dr. Ana Luna Alonso.