Département: Tradución e lingüística

Centre: Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Domaine: Traducción e Interpretación

Docteur à l Universidade de Vigo avec la thèse Traducir a unidade verbo-icónica Texto subordinado ou texto de código híbrido : Unha focaxe semiótica 2003. Dirigée par Dra. Ana Luna Alonso.