Departament: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Centre d'investigació: CINTECX

Campus: Vigo

Àrea: Enginyeria Mecànica

Grup d'investigació: Deseño e Simulación Numérica en Enxeñaría Mecánica

Correu: mllago@uvigo.es