Fachbereich: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Zentrum: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Forschungszentrum: CINTECX

Bereich: Mechanische Technik

Forschungsgruppe: Deseño e Simulación Numérica en Enxeñaría Mecánica

Email: mllago@uvigo.es