Proxectos finalizados

2013

  1. XESTIÓN DE TRAZABILIDADE DE RESIDUOS PERIGOSOS: IMPLEMENTACIÓN DUNHA FERRAMENTA DE SORTWARE LIBRE

    JUAN CARLOS MEJUTO FERNANDEZ

  2. INVESTIGACIÓNS AGRARIAS

    JUAN CARLOS MEJUTO FERNANDEZ, LORENZO MIGUEL PASTRANA CASTRO, JESUS SIMAL GANDARA

  3. COOIDES COMO CATALIZADORES NANOHETROGÉNEOS DE REACCIONES ORGÁNICAS

    JUAN CARLOS MEJUTO FERNANDEZ