Departament: Bioquímica, xenética e inmunoloxía

Centre: Facultade de Bioloxía

Centre d'investigació: CIM-UVigo

Campus: Vigo

Àrea: Genètica

Grup d'investigació: Xenómica e Biomedicina