Department: Bioquímica, xenética e inmunoloxía

Centre: *Facultade de Bioloxía

Research center: CIM-UVigo

Campus: Vigo

Area: Genetics

Research group: Population Genetics and Cytogenetics