Fachbereich: Bioquímica, xenética e inmunoloxía

Zentrum: Facultade de Bioloxía

Forschungszentrum: CIM-UVigo

Campus: Vigo

Bereich: Genetik

Forschungsgruppe: Xenómica e Biomedicina