Département: Bioquímica, xenética e inmunoloxía

Centre: Facultade de Bioloxía

Centre de recherche: CIM-UVigo

Campus: Vigo

Domaine: Genética

Groupe de recherche: Xenómica e Biomedicina