Département: Bioquímica, xenética e inmunoloxía

Centre: Facultade de Bioloxía

Campus: Vigo

Centre de recherche: CIM-UVigo

Domaine: Genética

Groupe de recherche: Xenómica e Biomedicina