Departament: Bioloxía vexetal e ciencias do solo

Centre: Facultade de Ciencias

Centre d'investigació: CIM-UVigo

Campus: Ourense

Àrea: Botànica