Fachbereich: Bioloxía vexetal e ciencias do solo

Zentrum: Facultade de Ciencias

Forschungszentrum: CIM-UVigo

Campus: Ourense

Bereich: Botanik

Forschungsgruppe: Análise de Cuencas Sedimentarias