Département: Bioloxía vexetal e ciencias do solo

Centre: Facultade de Ciencias

Campus: Ourense

Centre de recherche: CIM-UVigo

Domaine: Botánica