Département: Bioloxía vexetal e ciencias do solo

Centre: Facultade de Ciencias

Centre: Facultade de Ciencias do Mar

Centre de recherche: CIM-UVigo

Campus: Ourense

Campus: Vigo

Domaine: Botánica

Groupe de recherche: Análise de Cuencas Sedimentarias