Department: Bioloxía vexetal e ciencias do solo

Centre: *Facultade de Ciencias

Research center: CIM-UVigo

Campus: Ourense

Area: Botany

Research group: Basin Analyses