Departament: Bioquímica, xenética e inmunoloxía

Centre: Facultade de Bioloxía

Centre d'investigació: CINBIO

Campus: Vigo

Àrea: Immunologia

Grup d'investigació: Inmunoloxía