Département: Bioquímica, xenética e inmunoloxía

Centre: Facultade de Bioloxía

Centre de recherche: CINBIO

Campus: Vigo

Domaine: Inmunología

Groupe de recherche: Inmunoloxía