Department: Bioquímica, xenética e inmunoloxía

Centre: *Facultade de Bioloxía

Research center: CINBIO

Campus: Vigo

Area: Immunology

Research group: Immunology