Fachbereich: Bioquímica, xenética e inmunoloxía

Zentrum: Facultade de Bioloxía

Forschungszentrum: CINBIO

Campus: Vigo

Bereich: Immunologie

Forschungsgruppe: Inmunoloxía