Departament: Bioloxía funcional e ciencias da saúde

Centre: Facultade de Bioloxía

Centre d'investigació: CINBIO

Campus: Vigo

Grup d'investigació: NanoBioMateriais Funcionais