Fachbereich: Bioloxía funcional e ciencias da saúde

Zentrum: Facultade de Bioloxía

Forschungszentrum: CINBIO

Campus: Vigo

Forschungsgruppe: NanoBioMateriais Funcionais