Department: Bioloxía funcional e ciencias da saúde

Centre: *Facultade de Bioloxía

Research center: CINBIO

Campus: Vigo

Research group: Functional NanoBioMaterials