Departament: Economía aplicada

Departament: Organización de empresas e márketing

Centre: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Centre: Facultade de Comercio

Campus: Vigo

Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats

Correu: amc@uvigo.es