Department: Economía aplicada

Department: Organización de empresas e márketing

Centre: *Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Centre: *Facultade de Comercio

Campus: Vigo

Area: Marketing and Market Research

Email: amc@uvigo.es