Fachbereich: Economía aplicada

Fachbereich: Organización de empresas e márketing

Zentrum: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Zentrum: Facultade de Comercio

Campus: Vigo

Bereich: Marketing und Marktforschung

Email: amc@uvigo.es