Département: Economía aplicada

Département: Organización de empresas e márketing

Centre: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Centre: Facultade de Comercio

Campus: Vigo

Domaine: Comercialización e Investigación de Mercados

Email: amc@uvigo.es