Department: Tradución e lingüística

Centre: *Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Area: Translation and Interpreting

Research group: -

Email: buxan@uvigo.es

Doctor by the Universidade de Vigo with the thesis A tradución da fraseoloxía no xénero textual manual de instrucións na combinación lingüística alemán-español 2015. Supervised by Dr. Silvia Montero Küpper, Dr. Carmen Mellado Blanco.