Département: Tradución e lingüística

Centre: Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Domaine: Traducción e Interpretación

Groupe de recherche: Grupo de Investigación en Estudos Literarios e Culturais, Tradución e Interpretación-

Email: buxan@uvigo.es

Docteure à l Universidade de Vigo avec la thèse A tradución da fraseoloxía no xénero textual manual de instrucións na combinación lingüística alemán-español 2015. Dirigée par Dra. Silvia Montero Küpper, Dr/a. Carmen Mellado Blanco.