Publicacions (95) Publicacions en què ha participat algun/a investigador/a

2023

 1. Da indireccionalidade á retranca

  Servizo de Publicacións

 2. Notas sobre o Padroado Rosalía de Castro e a conformación do teatro galego durante o franquismo

  Follas novas: revista de estudos rosalianos, Núm. 8, pp. 134-143

 3. O culto ós "mortos inmortais": a relixiosidade e a música galegas en Miguel de Unamuno

  Postremum Munus, Studia in Honorem Celsi Rodríguez Fernández (Servizo de Publicacións), pp. 409-418

 4. O rato con ás que aprendeu a nadar

  Universidade de Vigo

 5. Prototipicidade, marcaxe prepositiva e suxeito no galego medieval

  Revista galega de filoloxía, Núm. 24, pp. 132-149

 6. “Xogo ruín”: Prácticas violentas sobre la infancia y los animales no humanos en tiempos de guerra

  Atlánticas: revista internacional de estudios feministas, Vol. 8, Núm. 1, pp. 52-75

2022

 1. "A C***" (1850) un poema inédito de Marcial Valladares

  Caer abrindo círculos pechados: Homenaxe á profesora Amparo Solla (Servizo de Publicacións), pp. 251-271

 2. "Fendas de salitre", unha visión ecocrítica do traballo das mulleres do mar

  Caer abrindo círculos pechados: Homenaxe á profesora Amparo Solla (Servizo de Publicacións), pp. 313-326

 3. Algo máis alá da evidencialidade e dos estereotipos culturais galegos

  Caer abrindo círculos pechados: Homenaxe á profesora Amparo Solla (Servizo de Publicacións), pp. 151-167

 4. Caer abrindo círculos pechados: Homenaxe á profesora Amparo Solla

  Servizo de Publicacións

 5. Dende Vigo con... Miguel de Unamuno

  Caer abrindo círculos pechados: Homenaxe á profesora Amparo Solla (Servizo de Publicacións), pp. 77-92

 6. Escrituras de terra e de auga: Palabras e imaxes sobre a desposesión

  Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, Núm. 11, pp. 17-64

 7. Evidentiality in Galician

  Evidential Marking in European Languages: Toward a Unitary Comparative Account (De Gruyter Mouton), pp. 331-370

 8. O sentido do abraio en Florencio Delgado Gurriarán: Unha lectura ecocrítica

  Estudos arredor de Florencio Delgado Gurriarán (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 13-28

 9. Os suxeitos explícitos no galego medieval

  Revista galega de filoloxía, Vol. 23, pp. 144-163

 10. Presentación: Words and images through an interdisciplinar vision

  Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, Núm. 11, pp. 11-16

 11. Quix e querrei e quero e direivos ũa ren: a sintaxe oracional no Pergamiño Sharrer

  "Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben": estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer (Sílex), pp. 479-510

 12. Unhas notas sobre o sistema evidencial galego

  Estudos de lingüística galega, Núm. 14