Argitalpenak (32) PATRICIA BUJAN OTERO argitalpenak

2020

 1. He aquí la vida de una mujer literata.1 traducción y género en las políticas editoriales en galicia (2011-2018)

  Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad, Núm. 15, pp. 31-51

2018

 1. Novela de xadrez itzu.

  Irmás Cartoné

2012

 1. Pataqueiras e "Radieschen": fraseoloxía da morte en alemán

  Cadernos de fraseoloxía galega, Núm. 14, pp. 83-98

2011

 1. La (re)escritura de los márgenes: Traducción y género en la literatura gallega

  MonTI: Monografías de traducción e interpretación, Núm. 3, pp. 131-160

 2. Translation quality assessment policies from Galicia

  Viceversa: revista galega de traducción, Núm. 17, pp. 223-230

2009

 1. A motivación de unidades fraseolóxicas: a metonimia. Exemplos do galego

  A lingüística galega desde alén mar (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 237-251

 2. Aspectos teóricos da fraseoloxía ed. lit.

  Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

 3. Feixó Cid, Xosé (coord.) (2007): Dicionario fraseolóxico castelán/galego e de correspondencias galego/castelán. Vigo: Editorial Galaxia / Edicións do Cumio, 504 pp.

  Estudos de lingüística galega, Núm. 1, pp. 6-6

2008

 1. Analyse von Phraseologismen im Text: Ein übersetzungsdidaktisch orientierter Ansatz

  Beiträge zur Phraseologie aus textueller Sicht (Verlag Dr. Kovac), pp. 73-87