Département: Química analítica e alimentaria

Centre: Facultade de Ciencias

Centre de recherche: CISPAC

Instituto: Agroecolox

Campus: Ourense

Domaine: Nutrición y Bromatología

Groupe de recherche: Investigacións Agrarias e Alimentarias

Email: jsimal@uvigo.es

Docteur à l Universidade de Santiago de Compostela avec la thèse Contribución al control de calidad de resinas epoxídicas destinadas a entrar en contacto con productos alimenticios 1991. Dirigée par Dr/a. Jesús Simal Lozano, Dr/a. Perfecto Paseiro Losada.